El 2018 la Fundació Ulls del món va treballar intensament per aconseguir un dels seus objectius prioritaris a Moçambic: millorar l’accés a la salut ocular de la població infantil de la província d’Inhambane.

Per a això, va posar en marxa diferents activitats orientades a la detecció de l’alumnat amb problemes refractius a les escoles i a la donació gratuïta d’ulleres a nens i nenes amb escassos mitjans econòmics. Així mateix, va fer actuacions dirigides a la sensibilització i prevenció de patologies oculars a les escoles, amb l’objectiu de crear bons hàbits i cures de la salut ocular i millorar la detecció precoç de malalties oculars.Revisions infantils a Inhambane

Concretament, Ulls del món va organitzar rastrejos a escoles primàries del districte d’Homoíne per a les quals va començar sistematitzant i seqüenciant la transmissió d’informació en salut ocular i mesurament de l’agudesa visual entre el professorat, mitjançant l’anomenada ‘formació en cascada’: un tècnic d’oftalmologia i un optometrista van oferir formació a dos professors de cada zona d’influència pedagògica (ZIP) i, posteriorment, aquests docents van oferir formació a professors de les escoles primàries de la seva zona d’influència amb el propòsit que aquests últims realitzessin les revisions a nens i nenes.

Després de les formacions i un cop realitzats els rastrejos, es va confeccionar una llista de l’alumnat amb possibles problemes d’agudesa visual, la qual va ser enviada a la Direcció Provincial d’Educació (DPE) i al Servei d’Oftalmologia de la Direcció Provincial de Salut (DPS ) d’Inhambane.

Atenent al balanç del projecte, es destaquen els següents resultats:

  •  El professorat de les 69 escoles del districte d’Homoíne va revisar l’agudesa visual a un total de 21.596 alumnes, seleccionant aquells que havien de ser revisats per professionals de la salut.
  • 1.294 (630 nens i 664 nenes) van ser atesos per part del personal d’oftalmologia d’Inhambane, conformat per un optometrista i un tècnic d’oftalmologia.
  • Es va fer lliurament de 189 ulleres de graduació als alumnes amb problemes de refracció, les quals es van confeccionar al taller d’òptica de Vilankulos i en el de l’Hospital Provincial d’Inhambane.

Ulls del món també va realitzar accions d’informació, educació i comunicació a tres escoles del districte d’Homoíne, i va aconseguir que un total de 3.000 alumnes (2.500 nenes i 500 nens) coneguessin la importància de la prevenció i el tractament de la salut ocular mitjançant la representació de diverses peces teatrals sobre la prevenció de patologies oculars.

La realització d’aquest projecte va suposar un important pas endavant en la prevenció de la ceguesa evitable entre la població infantil i també en la reducció de l’abandonament escolar dels nens i nenes de la província.

El projecte Ulls de Moçambic va comptar, al llarg de 2018, amb el suport de l’Ajuntament de Castellbisbal, l’Ajuntament de Barcelona, ​​l’Ajuntament d’Andoain, l’Ajuntament d’Astigarraga, l’Ajuntament d’Irun, l’Ajuntament d’Abrera i l’Ajuntament d’Hondarribia. També del Premi Anesvad, la Fundació Gulbenkian, ESCRS i la Societat Gastronòmica Klink.