L’equip d’Ulls del món al Sàhara va rebre a l’octubre la visita de les responsables de l’OTC de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) a Algèria.

Maria Tavera, coordinadora d’Ulls del Sàhara, va acompanyar a la coordinadora general de l’OTC, Luisa Barrenechea, i a Teodora Diamantopoulus, responsable de projectes, durant la seva visita a la consulta i al taller de muntatge d’ulleres de l’Hospital de Rabuni i van compartir informació per analitzar els avanços i resultats dels projectes que compten amb el finançament de l’AECID.

Un d’aquests projectes va ser la posada en marxa a l’estiu de la casa d’oftalmologia a la wilaia de Bechar, que facilita a les persones sahrauís refugiades el desplaçament des dels campaments per rebre atenció oftalmològica especialitzada.

L’èxit d’aquesta primera casa d’acollida exclusiva per a pacients d’oftalmologia sahrauís es veu reflectit a les dades recollides els primers mesos del seu funcionament: fins el mes de novembre es va proporcionar atenció ocular a 229 persones (un 49% dones) i es van realitzar 110 intervencions de cataractes.