A l’agost de 2021, es va inaugurar la primera casa d’acollida a la wilaya de Bechar destinada únicament a persones amb patologies oftalmològiques derivades des dels campaments de població refugiada sahrauí. El maig d’aquest any, es va donar un pas més facilitant-ne també el transport. I el novembre, es va fer una visita de seguiment per verificar la gestió i la satisfacció de les persones ateses.

Reunió durant la visita

En la visita hi van participar el responsable del departament d’oftalmologia dels campaments, la coordinadora d’Ulls del món i l’administradora del projecte. Durant la visita, es va comprovar el dia a dia de la casa i la seva gestió. Hi passen un gran nombre de persones que requereixen assistència ocular, només el mes de novembre van arribar-hi 143 pacients i 102 acompanyants que, mentre s’allotgen a la casa, són atesos pel personal encarregat. Ulls del món també s’ocupa del manteniment i de totes les despeses de lloguer, subministraments, alimentació, personal… i participa en el procés de derivació i seguiment de pacients.

A més de realitzar diferents reunions de coordinació amb el personal de la casa, també es va visitar el centre hospitalari on es tracta les persones sahrauís amb patologies oftalmològiques. La trobada va servir per conèixer les instal·lacions i el personal algerià i cubà que treballa a l’hospital i, sobretot, per valorar noves línies de col·laboració entre el centre i Ulls del món.

Aquest projecte d’Ulls del Sàhara compta amb finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).