“A tot el món estem vivint els efectes devastadors del canvi climàtic en el nostre entorn i la nostra salut ocular s’està veient afectada per l’augment de les infeccions per tracoma, les deficiències de vitamina A, les cataractes, la degeneració macular associada a l’edat, el glaucoma, les malalties al·lèrgiques i la sequedat ocular.” Peter Holland, CEO IAPB

Instal·lant plaques solarsLa degradació del medi ambient, la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic estan tenint efectes devastadors arreu del món, amb major incidència en les comunitats vulnerables i de ingressos baixos. El canvi climàtic està exacerbant la pobresa i la desigualtat sanitària i frenant els esforços de la comunitat sanitària mundial per fer realitat la cobertura sanitària universal.

La salut ocular se’n ressent. Els primers estudis han demostrat que les altes temperatures i les escasses precipitacions -ambdues afectades negativament pel canvi climàtic- estan associades a un augment de la infecció per tracoma. Es preveu que la deficiència de vitamina A augmenti per un probable increment de la inseguretat alimentària atesa la incidència del canvi climàtic en els patrons de pluja predictibles que causen tant inundacions com sequeres i que afecten les collites. L’escalfament global pot contribuir a l’aparició primerenca i l’acceleració de les cataractes atesa la pèrdua de la capa d’ozó i l’augment dels raig UV que afecten l’ull. A més, existeix una associació entre la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit i les malalties oculars al·lèrgiques greus, el glaucoma i la degeneració macular relaciona amb l’edat. Els fenòmens meteorològics extrems provocaran un increment de les lesions físiques, incloses les oculars i l’experiència demostra que les persones amb discapacitats i problemes visuals es veuen afectades en major proporció.

El canvi climàtic alterarà la prestació de serveis de salut ocular. Els huracans i ciclons que s’han produït a tot el món han provocat el tancament temporal o la destrucció de les instal·lacions mèdiques i de les cadenes de subministrament de material mèdic essencial, com ara medicaments, material quirúrgic, ulleres i dispositius d’ajuda. Es preveu que el canvi climàtic empenyi poblacions ja vulnerables cap a la pobresa extrema, impedint encara més el seu accés als serveis sanitaris.

D’altra banda, la sanitat és un gran consumidor de recursos i un important emissor de gasos d’efecte hivernacle. A tot el món, la sanitat és responsable de 2.000 milions de tones de diòxid de carboni equivalent (CO2e) i el 4,4% de totes les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle (GEI) mundials.

La integració de les estratègies climàtiques i mediambientals té importants beneficis per al sector sanitari i la seva població beneficiària, ja que millora la salut gràcies a un major nivell d’activitat sanitària, redueix la contaminació ambiental i disminueix els efectes adversos del canvi climàtic, el que comporta un augment de la productivitat, una millora en la qualitat dels serveis i una reducció dels costos.

Ulls del món se suma a la proposta de la IAPB per integrar la sostenibilitat mediambiental en les estratègies, projectes i operacions:

LIDERATGE. Reconèixer l’emergència climàtica i desenvolupar activitats vinculades amb la sostenibilitat mediambiental, amb l’objectiu d’ajudar a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i donar suport als objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Per exemple: difonent missatges i estratègies de promoció i formant el personal i els equips de salut ocular en el coneixement i la difusió de missatges d’acció climàtica. I també tractant de crear serveis de salut ocular nets, ecològics i acollidors en benefici de professionals i pacients.

COMPRES SOSTENIBLES. Aplicar una política o procediment de compres sostenible, seleccionant productes que tinguin un menor impacte en el medi ambient, que consumeixin menys energia i aigua en la seva producció i ús, que utilitzin menys substàncies químiques nocives i que integrin els principis de l’economia circular (el que succeeix al final de la seva vida útil) en el seu procés d’adquisició.

REDUIR L’ÚS DE COMBUSTIBLES FÒSSILS. Maximitzar l’ús d’energies renovables a les oficines i instal·lacions sanitàries i millorar l’eficiència energètica d’edificis i equipaments, incloent la il·luminació, l’aire condicionat i els equipaments mèdics i d’oficina.

AIGUA. Tenir en compte la tecnologia d’estalvi d’aigua, com el reciclatge d’aigües usades, i els equipaments d’ús eficient d’aigua, garantint que el sistema d’aigua es controla per detectar i reparar qualsevol fuga.

REDUIR I ELIMINAR DE MANERA SEGURA ELS RESIDUS. Tenir en compte la jerarquia de residus “reduir, reutilitzar, reparar i reciclar”. En el cas dels residus mèdics perillosos, escollir una opció d’eliminació segura que sigui la més adequada i en ús a cada territori.

REDUIR I VERDEJAR ELS VIATGES. Reduir la quantitats de vols quan sigui possible, considerant alternatives com ara videoconferències; reduir la quantitat de viatges dels i les pacients mitjançant models alternatius d’atenció, com ara la telemedicina, i també l’enfortiment del sistema de salut ocular de proximitat, i promoure els desplaçaments actius i el transport públic per al personal i els  i les pacients, sempre que sigui possible.

SEGUIR ELS QUATRE PRINCIPIS DE LA PRÀCTICA CLÍNICA SOSTENIBLE. Són la prevenció, l’empoderament del pacient, la prestació de serveis de salut ocular de baix cost i l’ús de procediments mèdics i tecnologies que tinguin un menor impacte ambiental. Es pretén reduir la demanda de serveis de salut ocular, el cost de la prestació i el seu impacte mediambiental.

IMPLEMENTAR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL EN L’EDUCACIÓ. Per exemple, integrant la sostenibilitat ambiental en els programes d’educació en salut ocular a les escoles i oferint recursos sobre salut ocular ambientalment sostenible en el web.

POSAR EL FOCUS EN LA INVESTIGACIÓ. Donar suport a investigacions sobre serveis de salut ocular sostenibles per generar proves per a la promoció i la pràctica d’un canvi sostenible.