El progrés cap a l’eliminació del tracoma com a problema de salut pública a Mali s’ha accelerat en els darrers anys, degut a l’augment de les accions desenvolupades amb aquest objectiu, i ha culminat amb aquesta fantàstica notícia per part de l’Organització Mundial de la Salut.

El Programa Nacional de Salut Ocular de Mali inclou des de 1998 un pla contra el tracoma que aplica l’estratègia SAFE, avalada per l’OMS. El seu Ministeri de Salut ha hagut de lidiar amb un entorn operatiu complex per concentrar esforços dirigits a eliminar el tracoma com a problema de salut pública, i per això ha comptat amb el suport de diversos col·laboradors, com Ulls del món.

Dona amb tracoma

El tracoma és una malaltia ocular infecciosa que pot originar opacitats irreversibles, amb la conseqüent discapacitat visual i fins i tot ceguesa. Aquesta patologia provoca que les persones que la pateixen, majoritàriament gent que treballa en l’àmbit rural, es vegin impossibilitades a seguir amb la seva feina i s’accentuï la seva marginació. Per això la Fundació es va implicar des del principi en projectes d’erradicació del tracoma, concretament a la regió de Mopti.

L’estratègia SAFE contra el tracoma, a més de contemplar l’educació en hàbits d’higiene per evitar propagar la malaltia, l’ús d’antibiòtics i les cirurgies, també apel·la a la necessitat d’invertir en mitjans per promoure la millora ambiental. Per això, des de la seva arribada a Mali el 2008, Ulls del món ha treballat en tasques com la formació de professionals en oftalmologia i l’aprovisionament d’antibiòtics; ha liderat campanyes tant de sensibilització com de cirurgies, i ha realitzat projectes per reforçar l’accés i la qualitat de l’aigua potable i millorar el sanejament.

Sens dubte es tracta d’una gran notícia i aquest fet podrà servir com exemple a d’altres països per assolir l’objectiu mundial d’eliminar el tracoma com a problema de salut pública per a 2030. Però tampoc s’ha d’oblidar que queda molt per avançar en altres patologies que tenen una alta incidència en la zona, com les cataractes.