El dia 13 de desembre de 2023 la Fundació va organitzar al Col·legi de Metges de Navarra una xerrada sobre salut ocular universal adreçada a tots els metges col·legiats, a la qual van assistir-hi també altres persones interessades.

Xerrada al Col·legi de Metges de NavarraL’objectiu d’aquesta sessió era fer evident el repte mundial d’aconseguir un accés universal a la salut, també a la salut ocular, i per això el Dr. Andrés Müller-Thyssen, oftalmòleg i patró de la Fundació, va presentar els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i l’agenda 2030, les fites i les mesures que cadascun dels objectius estableixen per impulsar un canvi positiu en la societat i el planeta (Els Objectius de Desenvolupament Sostenibles – què són i com assolir-los) i el seu vincle amb la salut ocular.

Concretament, el Dr. Müller-Thyssen va explicar com la visió permet als nens i les nenes accedir a l’educació i evitar fracassos escolars, als adults en edat de treballar, aconseguir i mantenir una feina, i a les persones grans mantenir-se connectades amb el teixit econòmic i social de les seves comunitats.

A través de l’Informe mundial sobre la visió, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix l’important contribució de la visió als ODS, i destaca els estrets vincles entre la salut ocular i pràcticament totes les qüestions importants per al desenvolupament:

En el marc de l’atenció oftalmològica, l’enfortiment dels sistemes de salut és essencial per millorar la salut dels ulls i arribar a les poblacions més necessitades, sense deixar ningú enrere.

La segona part de la presentació, a càrrec d’Alfonso Noboa, delegat de la Fundació a Navarra, va girar entorn la cobertura sanitària universal (CSU) que implica que totes les persones tinguin accés als serveis de salut que necessiten, quan i on les necessiten, sense haver de patir dificultats financeres per accedir-hi. La CSU és una prioritat mundial per a l’OMS i és l’eix dels Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb la salut.

L’estratègia de l’OMS per assolir la CSU consisteix a implantar serveis sanitaris integrats i centrats en les persones. Això significa situar les necessitats globals de les persones i les comunitats, no només les malalties, en el centre dels sistemes sanitaris, i capacitar les persones perquè tinguin un paper més actiu en la seva pròpia salut.

L’OMS ha deixat clar que la cobertura sanitària universal no pot ser-ho si l’atenció ocular no és assequible, accessible i d’alta qualitat.

Els compromisos mundials amb la salut ocular i la cobertura universal són:

Precisament, la sostenibilitat de l’atenció ocular en els territoris on Ulls del món té projectes en marxa i el pagament obligatori (excepte en els casos d’indigència) per a algunes intervencions varen ser algunes de les qüestions que van sorgir entre els assistents a la conferència durant l’interessant col·loqui posterior. En aquest sentit, va resultar revelador prendre consciència de l’impacte de les operacions de cataractes, considerades per l’OMS com la intervenció quirúrgica amb major resultat cost/benefici respecte a totes les que es poden realitzar.

Un altre dels temes tractats per Alfonso Noboa en la seva intervenció va ser la participació de la Fundació a la IAPB (International Agency for the Prevention of Blindness). Es tracta d’una aliança global pel sector de la salut ocular, que aglutina més de 150 organitzacions en més de 100 països que treballen juntes per un món on totes les persones tinguin accés universal a l’atenció ocular. Concretament, el delegat de la Fundació va compartir els reptes que la IAPB ha plantejat per als propers anys en el marc de l’estratègia 2030 In Sight i la seva relació amb els ODS.

En el món, 1.100 milions de persones viuen amb les conseqüències de la pèrdua de visió, sobretot perquè no tenen accés a serveis d’atenció oftalmològica i productes d’assistència. La majoria de les persones afectades per la pèrdua de visió viuen en entorns d’ingressos baixos i mitjans i la pèrdua de visió es deu a causes evitables. Les dones i els infants, les poblacions que envelleixen i les persones més vulnerables es veuen afectades de forma desproporcionada per la pèrdua de visió. Si no hi ha canvis, la xifra augmentarà a 1.800 milions de persones l’any 2050.

L’estratègia (Estratègia 2030 a la Vista / Resum de 2030 a la Vista) ofereix un nou enfocament per a la salut ocular d’acord amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

En resum, a la xerrada es va presentar la tasca d’Ulls del món, que és membre del Consell Assessor de la IAPB, en consonància amb els ODS i es va plantejar que totes i tots els col·legiats amb interès a contribuir a la missió de la Fundació puguin participar en les activitats adreçades a garantir l’accés als serveis d’atenció oftalmològica en els territoris on l’entitat té projectes en marxa.

Per conèixer en detall les activitats que implementa la Fundació, es pot consultar el web d’Ulls del món i subscriure’s a la newsletter trimestral.