Ulls del món ha posat en marxa un projecte de sensibilització que promou la presa de consciència de la societat en relació amb la consecució de l’Agenda 2030 i concretament l’ODS3 per garantir una vida sana i el benestar de les persones de totes les edats.

Imatge de la campanya #StopBarreresSalutEspecialment, la campanya pretén afavorir la reflexió sobre la meta 3.8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible destinada a assolir la cobertura sanitària universal, és a dir, l’accés a serveis de salut essencials i de qualitat, eficaços i assequibles per a tothom. L’estratègia de l’Organització Mundial de la Salut per assolir la Cobertura Sanitaria Universal consisteix a implantar serveis sanitaris integrats, situant les necessitats globals de les persones i les comunitats (no només les malalties) al centre dels sistemes sanitaris, i capacitar les persones perquè tinguin un paper més actiu en la pròpia salut. En aquests enllaços es pot trobar més informació: https://www.iapb.org/es/advocate/eye-health-and-universal-health-coverage/ i https://www.iapb.org/es/learn/knowledge-hub/integrate/universal-health-coverage/

A partir de l’experiència de cooperació oftalmològica a Àfrica, la Fundació posa en evidència les desigualtats a les quals s’enfronta la societat actual d’acord amb els estudis recents publicats per la revista The Lancet i la pròpia Agencia Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB en les sigles en anglès): The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: vision beyond 2020World report on vision IAPB.

Amb l’etiqueta #StopBarreresSalut, Ulls del món destaca les principals barreres que frenen l’accés de les persones, i especialment de les dones i les nenes, a la salut ocular. Concretament, les publicacions versen sobre:

  • La desinformació i la falta de coneixements de la població per reconèixer la pròpia situació de pèrdua de visió i saber com i on anar per sotmetre’s a una revisió o un tractament ocular.
  • Les dificultats de desplaçament que afronten les poblacions de les àrees rurals allunyades del centres de salut per poder accedir a l’atenció que necessiten.
  • Les desigualtats en l’accés i l’atenció entre dones i homes vinculades als rols de gènere i a factors socioeconòmics i culturals característics de cada territori.

Els continguts (tant les imatges presentades en formats atractius i actuals, com els textos que exposen les causes i les conseqüències de cada situació) s’han creat específicament per a aquesta campanya i es difonen en línia, a través dels perfils corporatius d’Ulls del món a Instagram, Facebook i Twitter, i a l’apartat ODS i drets humans del web de la Fundació. La campanya té un format interactiu que permet interpel·lar la població i convidar-la a la reflexió i la presa de consciència.

Aquesta iniciativa està finançada pel Govern de Navarra.