El paper que exerceixen els mitjans de comunicació en la promoció de la salut és una qüestió que s’ha considerat des de 1986. La Carta d’Ottawa va definir la “promoció de la salut” com “el procés de facultar les persones perquè augmentin el control que tenen sobre la salut i per millorar-la”, establint, a més, que els mitjans de comunicació són actors claus.

Infant escoltant la ràdio. Foto d'Elisenda Pons/InhambaneÉs indiscutible que l’objectiu dels mitjans de comunicació és informar. Però també tenen una funció educativa i influeixen a formar opinió mitjançant la conscienciació, sensibilització, mobilització…

La ràdio és el mitjà de comunicació de masses de major cobertura, atès que arriba pràcticament a totes les llars. Aquesta gran repercussió, juntament amb el fet que l’oient no ha de posseir cap capacitat especial per rebre el missatge, ofereix importants oportunitats per fer arribar informació a poblacions remotes i, sovint, analfabetes.

Amb l’objecte d’informar, conscienciar i sensibilitzar la població de les comunitats rurals d’Inhambane (Moçambic) sobre les principals patologies oculars, els avantatges d’una bona salut ocular per a les persones i les seves famílies i la necessitat que els homes donin suport a les dones en les revisions i tractaments oculars, la Fundació ha difós falques de ràdio a través de l’emissora local, amb els missatges següents:

  • “La malaltia de les cataractes és curable una vegada diagnosticada, per la qual cosa homes i dones, independentment de la seva condició social, tenen el mateix dret a la informació, el tractament i la cirurgia de la malaltia.”
  • “Has pensat alguna vegada que un pot tenir problemes de salut ocular i veure’s limitat per treballar i mantenir-se a si mateix i a la seva família? I imagina que la teva dona podria ajudar-te amb les cures i despeses de l’hospital, però com que mai compartiu la gestió dels recursos en la vostra família, no podrà ajudar-te. Pensa-ho, sigues prudent, intel·ligent i just, el gènere i la igualtat de drets són per al benefici de tots.”

Per a l’elaboració dels continguts, Ulls del món ha col·laborat amb la Red Homens pels Mundança (HOPEM), una organització sense ànim de lucre composta per 25 organitzacions i activistes de la societat civil moçambiquesa que treballen per afirmar els drets humans dels homes, dones i infants de Moçambic.

Aquesta activitat forma part del projecte que Ulls del món té en marxa a la província d’Inhambane, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD), que té com objectiu garantir l’accés de la població a la salut ocular, combatent les principals barreres que frenen l’accés de les persones, principalment les dones, a l’atenció ocular, abordant la qüestió de les noves masculinitats.