CBM fa més de 30 anys que treballa activament per millorar la vida de les persones amb discapacitat a Amèrica Llatina i el Carib. El seu model de cooperació passa per la col·laboració amb experts locals, com és el cas de la Fundació Ulls del món. L’Annacarola és la directora de l’oficina de CBM Global a Bolívia i centra els seus esforços a favor del desenvolupament inclusiu de la discapacitat: reduint les deficiències evitables, empoderant les persones per a l’exercici dels seus drets i creant comunitats integratives, resilients i equitatives.

Quant temps fa que estàs en contacte amb la Fundació Ulls del món? Què destacaries del treball que fa amb la població local i de l’impacte en la vida de les persones més vulnerables?

Abans d’iniciar una col·laboració directa amb la Fundació Ulls del món l’any 2015, vam tenir contacte a través de la IAPB i per a la conformació del Comitè Nacional de Prevenció de Ceguesa Evitable.

L’estratègia de treball amb el sector públic és molt destacable per tal d’aconseguir sostenibilitat en les seves intervencions a Bolívia. L’impacte del seu treball es pot comprovar en cada història de vida i en els avenços de coordinació amb el Ministeri de Salut i la OPS (Organització Panamericana de la Salut) a Bolívia.

Quina és la prioritat de CBM Global en el marc de la salut ocular? Què aporta Ulls del món a aquest efecte?

Per a CBM la salut ocular és un dels seus pilars de treball estratègic a nivell global. Ulls del Món és un soci fonamental i estratègic per aconseguir junts un impacte a Bolívia.

Quina és la resposta de les persones que reben la vostra ajuda? Com la valoren?

Els comentaris i testimoniatges dels beneficiaris evidencien la importància del treball d’Ulls del món. Així també, les autoritats competents en l’àrea valoren i reconeixen la importància d’Ulls del món i la seva assessoria i gestió en l’àmbit públic.

Hi ha alguna iniciativa en concret que vulguis destacar per la seva rellevància o el seu impacte? Algun cas, anècdota o situació en particular?

La col·laboració d’Ulls del món amb CBM ha estat molt important, ja que gràcies al treball de la Patricia Tárraga (coordinadora del projecte Ulls de Bolívia) és que CBM ha pogut prendre contacte directe amb el Ministeri de Salut. CBM ha obtingut recentment el seu conveni marc, i Ulls del món ha estat una institució que ens ha permès prendre contacte amb el sector públic central.

Com a dona que lidera un projecte de cooperació, què opines del paper de les dones en la promoció de la salut ocular?

El rol de la dona sempre és vital en totes les àrees del desenvolupament de les persones. Promoció de la salut no deixa de ser fonamental considerant principalment l’educació en salut visual.

El que s’ensenyi a la dona, s’ensenya a la societat.

Quina creus que hauria de ser l’aposta de les entitats de cooperació que tenen projectes a l’Estat Plurinacional de Bolívia de cara a la consecució de l’Agenda 2030 i els ODS?

La coordinació pròxima amb instàncies de govern per establir junts els desafiaments de cara al 2030. En la nova planificació de projecte, hem d’assegurar la participació i opinió dels prenedors de decisions del sector públic.

Quins aspectes creus que es podrien optimitzar o quin objectiu t’agradaria aconseguir, per llunyà o utòpic que sembli?

Incidir en protocols d’atenció en l’àrea de salut visual (cataractes) en les entitats i autoritats competents.

Amb quines tres paraules descriuries la Fundació Ulls del món?

Col·laboració, eficiència i compromís.