Romain Bordas s’ha convertit recentment en el responsable del nucli territorial que la Fundació té a França i que està integrat per un bon nombre de professionals sanitaris que col·laboren de forma altruista amb el projecte Ulls de Mali. Bordas, ortoptista de professió, treballa al Centre Hospitalari Universitari Clermont-Ferrand i ha viatjat en diferents ocasions al país africà, principalment per dur a terme treballs de formació per al personal de l’Institut d’Oftalmologia Tropical d’Àfrica (IOTA) centrats en la transmissió de coneixements relacionats amb els defectes de refracció i l’estrabisme, entre d’altres.

Què et porta a col·laborar com a voluntari d’Ulls del món?

Sempre m’ha interessat l’acció humanitària i, de fet, vaig treballar en un projecte per desenvolupar atenció ortòptica a l’Amèrica Central, i se m’han ofert altres col·laboracions en missions, que no m’han convingut. I és que el que em va atreure d’Ulls del món és que, més enllà d’oferir ajuda puntual als pacients, lluita per trobar uns actors competents per formar el personal mèdic i paramèdic per poder aconseguir algun dia una autonomia total en l’atenció.

Ens pots explicar quin és exactament el teu paper com a ortoptista?

La missió principal de l’ortoptista és formular un diagnòstic. Treballa en col·laboració amb l’oftalmòleg i principalment amb el cirurgià d’estrabisme, amb qui estudia i analitza els casos d’estrabisme. És competent també en el diagnòstic i tractament de l’ambliopia, en particular entre nens i nenes, així com en refracció i adaptació a les lents.

Quins coneixements has aportat als professionals de l’IOTA?

El meu treball tenia dues vessants. Una part més teòrica que incorporava la transmissió de coneixements sobre ortòptica, així com diagnòstic i tractament de l’ambliopia infantil. I una part més pràctica amb visites d’estrabologia, de manera que es van seleccionar pacients, la majoria d’ells joves, als quals jo efectuava revisions ortòptiques completes per tal que fossin operats per l’oftalmòleg. Aquestes visites eren també una forma de confrontar les nostres idees amb els residents i els optometristes locals que m’acompanyaven.

Cap on creus que ha d’evolucionar la formació de professionals locals?

Realment m’ha impressionat la qualitat de l’ensenyament impartit pels metges titulars de l’IOTA, especialment en el camp de la cirurgia. Tot i això, és necessària una major especialització, així que s’han de seguir afavorint els intercanvis i la formació per part de professionals europeus. En el meu camp, penso que l’ambliopia, el seu diagnòstic i el seu tractament són eixos a desenvolupar en el futur, ja que els infants reben atenció massa tard. L’estrabologia també ha de ser tractada amb major profunditat, tan per ortoptistes com per oftalmòlegs.

Quin és el teu paper com a responsable del nucli territorial a França?

La meva feina consisteix a donar a conèixer la Fundació als serveis d’oftalmologia de les diferents ciutats i seleccionar facultatius universitaris reconeguts en la seva disciplina perquè col·laborin. Una altra vessant és promoure beques a França per formar professionals en l’ús d’equipaments tecnològics avançats, com ara l’atenció quirúrgica de cataractes per facoemulsificació de la qual ja s’ha beneficiat un estudiant de l’IOTA. Per mi és un honor ocupar aquesta plaça, ja que puc donar a conèixer els avenços que he comprovat personalment a l’IOTA i les experiències viscudes sobre el terreny.

I a nivell personal, què t’aporta aquesta col·laboració?

M’aporta una obertura mental considerable pel que fa a pràctiques d’oftalmologia i tècniques de diagnòstic i de tractament al món. Vaig començar aquest treball de descobriment durant els meus estudis amb uns viatges en solitari a l’Amèrica Central i Àsia. La Fundació  m’ofereix l’oportunitat d’aprofundir-hi i concentrar-me en zones del món amb necessitats importants. Aquesta col·laboració em permet també trobar-me amb facultatius que, com jo, s’apassionen amb el seu treball i tenen ganes que l’oftalmologia i l’ortòptica evolucionin per llimar diferències entre els països del nord i del sud.