Imran Khan és expert en salut pública (màster per la London School of Hygiene and Tropical Medicine), administració d’empreses, optometria i atenció sanitària, amb més de 20 anys de dedicació en entorns de salut i desenvolupament internacional, i també en l’àmbit acadèmic.

Des de Washington (EUA), dirigeix l’Àrea d’Estratègia i Desenvolupament de Programes de Sightsavers, per a la qual cosa li toca viatjar sovint tant al Regne Unit (on té la seu aquesta inspiradora organització, amb la qual Ulls del món compateix visió) i sobre el terreny (on es troben els equips que Imran dirigeix amb perseverança i demostrada solvència). Tanmateix, darrerament ha reduït molt els seus desplaçaments atenent els canvis en la concepció dels viatges introduïts durant la pandèmia de la COVID-19 i, molt especialment, per les seves conviccions en relació amb la reducció de l’empremta de carboni; i s’enorgulleix de poder liderar equips multinacionals gràcies a les noves tecnologies de treball en línia.

A més, l’Imran, juntament amb la Mitasha Yu, presideix el Grup de Treball de la IAPB d’Acció pel Clima. Aquest grup de treball, de creació recent, ha aconseguit ja grans èxits com ara la redacció d’un document de crida a l’acció i la seva guia d’implementació, que inclouen un decàleg d’activitats adreçades a abordar el canvi climàtic des de la perspectiva de la salut ocular.

Agraïm molt a l’Imran la seva intervenció en la reunió que Ulls del món va organitzar el mes de maig de 2023, en la qual van estar presents tant els professionals que treballen a la seu com en les delegacions territorials i els equip de terreny, per avançar en l’estratègia i el pla de gestió que la Fundació està treballant per donar resposta a un dels nostres principals determinants de la salut, també de la salut ocular, com és el medi ambient.

Per què creus que és important tenir cura del medi ambient treballant en l’àmbit del dret a la visió? Com podem avançar en la millora medi ambiental en contextos on la realitat ens obliga a prioritzar necessitats urgents, vinculades amb la pobresa extrema?

Tots som cada vegada més conscients dels efectes negatius que el canvi climàtic està tenint en tots els aspectes de la vida a la terra. I això s’estén a la salut. La crisi climàtica amenaça en revertir els avanços en matèria de salut i reducció de la pobresa, i afecta sobretot les comunitats marginades dels països en desenvolupament, incloses les dones i nenes i les persones amb discapacitat.

Des del punt de vista de la salut ocular, és probable que el progrés i la gravetat de les afeccions oculars empitjori atès el canvi climàtic, entre les quals el tracoma, les cataractes i el dèficit de vitamina A. Al mateix temps, els desastres relacionats amb el clima, com inundacions i sequeres, interrompen la prestació de serveis de salut ocular en fer malbé les infraestructures sanitàries i les cadenes de subministrament de medicaments i consumibles.

Per tant, les organitzacions que treballen per ajudar a millorar la vista han de donar prioritat a l’acció climàtica, tant en termes de reconeixement dels possibles efectes negatius que el nostre treball pot tenir sobre el medi ambient, com de la forma que podem adaptar els nostres programes per fer-los més resistents als efectes negatius del canvi climàtic.

Quin és el paper actual de la IAPB en aquest moviment de la salut ocular cap a l’atenció al medi ambient? Què més creus que pot aportar el Grup de Treball d’Acció per al Clima a la sostenibilitat ambiental?

La IAPB, a través del grup de treball sobre acció climàtica, ha liderat el sector de la salut ocular en la declaració de l’emergència climàtica, emetent una crida a l’acció i una guia perquè les organitzacions que treballen en l’atenció ocular coneguin i prioritzin l’acció climàtica. L’objectiu del grup de treball és conscienciar, orientar i compartir bones pràctiques entre el sector de la salut ocular. Tot i que el grup de treball ha aconseguit conscienciar, ara es tracta d’oferir orientació tècnica i eines pràctiques per posar en marxa pràctiques d’atenció oftalmològica sostenible des del punt de vista mediambiental.

Que la sanitat sigui responsable del 4,4% de les emissions mundials és una dada esfereïdora. Què hauríem de fer per mitigar els efectes de la nostra contribució al canvi climàtic? Quins són els reptes més fàcilment abordables?

El primer pas és reconèixer l’efecte que el nostre treball té en les emissions globals i prendre les mesures per reduir-lo. Els viatges internacionals representen la major part de les emissions globals derivades del treball de les ONG internacionals. Per això, es poden reduir els vols mitjançant alternatives com ara les videoconferències i l’ús d’equipaments locals. Les compres suposen una altra contribució significativa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Altres estratègies per reduir les emissions són explorar fonts renovables (com ara la solar) per donar energia als centres oftalmològics i utilitzar equips eficients des del punt de vista energètic. Els principals reptes són que treballem en algunes zones menys desenvolupades, on pot ser que no hi hagi fonts alternatives d’energia ni proveïdors locals.

I, d’altra banda, com podem crear programes capaços d’adaptar-se a situacions climàtiques adverses?

Ja estem veient els efectes negatius del canvi climàtic en els nostres programes i, per això, hem de crear una major resiliència climàtica des del començament. Una forma de fer-ho és comprendre millor els riscos climàtics locals en les comunitats en les quals treballem, col·laborant-hi per identificar tant els riscos com les adaptacions. Una forma d’abordar tant les estratègies de mitigació com les d’adaptació és donar prioritat a la prestació de serveis oftalmològics més propers a les comunitats, la qual cosa redueix les emissions derivades dels desplaçaments als hospitals oftalmològics secundaris o terciaris de les ciutats i tenen menys probabilitats de veure’s interromputs per una catàstrofe climàtica.

Què creus que hauríem d’explicar a col·laboradors i finançadors per fer-los entendre la importància de tenir en compte i implementar mesures mediambientals en els projectes de cooperació oftalmològica?

El canvi climàtic té un impacte significatiu en les comunitats a les quals volem ajudar, moltes de les quals corren un alt risc de patir els seus efectes negatius. Hem de tenir això en compte a l’hora de dissenyar i executar els projectes, tant per a reduir els efectes negatius que el nostre treball pugui tenir per al medi ambient com perquè els projectes siguin més resistents a les conseqüències negatives del canvi climàtic. I els socis i finançadors han de ser conscients de la necessitat, els reptes i les mesures que estem prenent per promoure la sostenibilitat ambiental.

Quins consells donaries a totes les persones que estem vinculades, professionalment o voluntàriament, a Ulls del món?

Dins de cada repte hi ha una oportunitat per millor les formes de treballar. És fantàstic que Ulls del món hagi pres mesures per donar prioritat a l’acció pel clima en tota la seva feina. Podem seguir reforçant la nostra feina en matèria de sostenibilitat mediambiental tenint en compte l’acció pel clima en tots els aspectes dels nostres projectes. Un punt de partida és fer operatives les deu àrees d’acció clau de la Crida a l’Acció de la IAPB i, a continuació, compartir l’aprenentatge i els enfocaments amb tot el sector, de manera que altres organitzacions puguin aprendre del nostre exemple per millorar el seu propi treball en aquest àmbit.