Emetent campanya de sensibilització per ràdioUn dels mitjans que facilita la difusió massiva de missatges de sensibilització i prevenció a Mali és, sens dubte, la ràdio. Ulls del món ha signat acords de col·laboració amb vuit emissores de ràdio malianes per retransmetre campanyes de sensibilització i prevenció sobre les principals malalties oculars, utilitzant les llengües locals.

El desembre, es van emetre programes divulgatius específics sobre la malaltia del tracoma, que explicaven els detalls d’aquesta malaltia i animaven els pacients amb aquesta patologia a operar-se, a més d’altres continguts relacionats amb un major coneixement dels errors de refracció, les cataractes i el glaucoma.

Activitats de sensibilització de la CAFOD’altra banda, en el marc del programa Ulls de Mali s’estan implementant campanyes que, sense ser massives, aconsegueixen convocar moltes persones, com per exemple les activitats de sensibilització i prevenció sobre salut ocular amb perspectiva de gènere organitzades per les dones de la CAFO (agrupacions d’ONG i associacions de dones locals). A la darrera activitat duta a terme per la CAFO de Bankass, es va sensibilitzar 1.399 persones: 728 dones, 143 homes, 252 nenes i 276 nens.

Aquestes campanyes realitzades en el marc del projecte d’Ulls de Mali compten principalment amb el suport de la Diputació Foral de Bizkaia.