Dins el projecte d’Ulls del món de reforça i millora de l’atenció ocular als campaments de població refugiada sahrauí, també s’inclou la dotació de fungibles optomètrics.

El mes d’agost, la Fundació es va encarregar de la compra de 4.000 vidres en brut a la ciutat algeriana de Sétif, que posteriorment es van repartir entre els 3 tallers òptics ubicats a l’hospital de la wilaia de Dajla, l’hospital de Bol.la i l’Hospital Nacional de Rabuni. Amb aquesta donació de lents, els tallers realitzen els muntatges d’ulleres per a la població refugiada sahrauí.

A l’estiu també s’ha mantingut l’atenció especialitzada i permanent a la casa d’acollida de la wilaia de Béchar. Durant el mes d’agost van atendre 57 dones i 53 homes i van operar de cataractes 32 pacients.

El programa Ulls del Sàhara compta amb el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).