Un WetLab és un quiròfan experimental que ajuda els oftalmòlegs a l’entrenament quirúrgic en cirurgies de cataractes. Seguint l’objectiu de formar i enfortir les capacitats dels professionals locals de Bolívia, la Fundació Ulls del món ha acompanyat la Governació del Departament d’Oruro en la implementació i lideratge d’aquest Centre d’Entrenament Quirúrgic Oftalmològic a l’Hospital San Juan de Dios, en el marc del sistema públic de salut. Aquest espai afavorirà que el personal mèdic oftalmològic tingui la possibilitat d’entrenar i millorar les seves habilitats quirúrgiques en la cirurgia de cataractes, disposant en qualsevol moment de la monitorització per part de tutors. I, en el futur, està previst que estigui disponible per a l’entrenament de qualsevol oftalmòleg a nivell nacional.

La instal·lació compta amb tot l’equipament i material necessaris per donar servei als oftalmòlegs del sistema públic de salut que actualment realitzen les cirurgies de cataractes als hospitals de la zona d’Oruro. I també compta amb el suport d’un dels oftalmòlegs més reconeguts del país i ex-director de l’Institut Nacional d’Oftalmologia (INO), el Dr. Joel Moya Saldías, que realitzarà la tasca de tutoria i supervisarà els entrenaments.

Ulls del món ha signat un conveni amb el Servei Departamental de Salut d’Oruro i l’Hospital San Juan de Dios perquè es facin càrrec de la gestió del WetLab, amb l’assignació de l’espai i el personal, i durant aquest any es durà a terme el pla formatiu dissenyat per als oftalmòlegs participants.

Aquest projecte d’Ulls de Bolívia compta amb el finançament de CBM Global, UPF Solidària i Fundació Girbau.