Grup de persones al Centre d'Entrenament Quirúrgic Oftalmològic Un WetLab és un quiròfan experimental que ajuda els oftalmòlegs a l’entrenament quirúrgic en cirurgies de cataractes. Seguint l’objectiu de formar i enfortir les capacitats dels professionals locals de Bolívia, la Fundació Ulls del món ha acompanyat la Governació del Departament d’Oruro en la implementació i lideratge d’aquest Centre d’Entrenament Quirúrgic Oftalmològic a l’Hospital San Juan de Dios, en el marc del sistema públic de salut. Aquest espai afavorirà que el personal mèdic oftalmològic tingui la possibilitat d’entrenar i millorar les seves habilitats quirúrgiques en la cirurgia de cataractes, disposant en qualsevol moment del monitoratge per part de tutors. I, en el futur, està previst que estigui disponible per a l’entrenament de qualsevol oftalmòleg a nivell nacional.

La instal·lació compta amb tot l’equipament i material necessaris per donar servei als oftalmòlegs del sistema públic de salut que actualment realitzen les cirurgies de cataractes als hospitals de la zona d’Oruro. I també compta amb el suport d’un dels oftalmòlegs més reconeguts del país i exdirector de l’Institut Nacional d’Oftalmologia (INO), el Dr. Joel Moya Saldías, que realitzarà la tasca de tutoria i supervisarà els entrenaments.

Dr. Joel Moya Saldías

Ulls del món ha signat un conveni amb el Servei Departamental de Salut d’Oruro i l’Hospital San Juan de Dios perquè es facin càrrec de la gestió del WetLab, amb l’assignació de l’espai i el personal, i durant aquest any es durà a terme el pla formatiu dissenyat per als oftalmòlegs participants.

Aquest projecte d’Ulls de Bolívia compta amb el finançament de CBM Global, UPF Solidària i Fundació Girbau.