Als campaments de població sahrauí de Tindouf (Algèria) es troben refugiades, des de l’any 1975, més de 170.000 persones en alta dependència d’ajut extern.

La situació prolongada de refugi, l’envelliment de la població, les pràctiques alimentàries poc saludables i les condicions climàtiques adverses estan provocant un augment de la incidència de les malalties cròniques, entre elles el glaucoma, la segona causa comuna de ceguesa i una malaltia que afectarà a més de 4’5 milions de persones el 2020, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Malgrat que els darrers estudis en el continent africà estimen els casos de glaucoma crònic al voltant d’un 8%, en els campaments de població sahrauí s’han observat xifres superiors que en alguns moments han pogut arribar al 20%. A aquest fet, hi contribueix l’escassetat de mitjans diagnòstics i de tractament, tant de recursos humans com materials.

Ulls del món té presència contínua al Sàhara des de l’any 2001 i actualment col·laborem amb el Departament d’Oftalmologia de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) per centrar els esforços a detectar, de forma precoç, els casos de pacients amb glaucoma. En aquest sentit, incidim en:

  • Millorar la capacitació del personal sanitari (metges generalistes i infermers) per efectuar un diagnòstic més precís dels casos de glaucoma.
  • Donar suport a les campanyes d’screening amb caràcter periòdic per detectar-lo de forma precoç.
  • Afavorir la producció de medicació per al glaucoma en el laboratori dels campaments per incrementar la disponibilitat dels fàrmacs i garantir-ne l’abastiment continuat.
  • Organitzar campanyes de sensibilització sobre patologies oculars en general.

El 12 de març va ser el Dia Mundial del Glaucoma, un dia dedicat a informar i sensibilitzar sobre la importància de realitzar revisions periòdiques per tal de detectar de manera precoç aquesta patologia ocular, ja que és la millor forma de prevenir-la.