Patronat reunit

El Patronat d’Ulls del món va celebrar el passat 28 de febrer la primera de les dues reunions ordinàries previstes per a aquest any.

En aquesta reunió la directora de la Fundació, Núria Ramon, va presentar les principals línies d’acció dels Programes previstes per a enguany i el pressupost amb el que està previst dur a terme aquestes activitats

El pressupost per aquest 2014, que els membres del Patronat van aprovar per unanimitat, ascendeix a 1.509.798 euros. Es preveu que el 58% dels ingressos provinguin de fons públics i el 42% ho facin de fons privats (empreses, particulars, fons d’art…). Pel que fa a les despeses està previst que el 81% del pressupost estigui destinat als programes d’actuació que la Fundació du a terme, el 10% a la captació de fons i el 9% a administració.