Reunió patronat El Patronat d’Ulls del món va celebrar el passat 13 de febrer la primera de les dues reunions ordinàries previstes per a enguany.

En aquesta reunió la directora, Núria Ramon, va presentar les principals línies d’acció de la fundació previstes pel 2015 i el pressupost que ascendeix a 1.418.376€  i que va ser aprovat per la unanimitat dels patrons.

Es preveu que el 52% dels ingressos provingui de fons públics mentre que el 48% ho faci de fons privats. Pel que fa a les despeses està previst que el 77% del pressupost estigui destinat als programes que la Fundació du a terme, el 13,1% a la captació de fons i el 9,9% a administració.