El Patronat és l’òrgan col·legiat que vetlla pel compliment de la missió de la Fundació, delegant l’impuls de les seves accions estratègiques en el Comitè Executiu. El Patronat es reuneix dos cops a l’any en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que calgui. El Comitè Executiu ho fa de manera mensual.

 • Rafael Ribó Massó, president i membre del Comitè Executiu. Data de nomenament: 09/07/2001
 • Borja Corcóstegui Guraya, vicepresident i membre del Comitè Executiu. Data de nomenament: 09/07/2001
 • Núria Ramon i Garcia, directora general de la Fundació i membre del Comitè Executiu. Data de nomenament: 09/07/2001
 • Vicenç Capdevila i Cardona, secretari i membre del Comitè Executiu. Data de nomenament: 11/06/2003
 • Josep Antoni Pujante i Conesa, en representació de la Generalitat de Catalunya (Director de Relacions Internacionals i Cooperació del Departament de Salut). Data de nomenament de la institució: 09/07/2001. Data de nomenament del representant: 05/11/2015
 • Josep Lluís Alay Rodríguez, en representació de la Diputació de Barcelona (Comissionat de Relacions Internacionals). Data de nomenament de la institució: 09/07/2001. Data de nomenament del representant: 10/03/2016
 • Pilar Solanes Salse, en respresentació de l’Ajuntament de Barcelona (Directora del Programa de Salut). Data de nomenament de la institució: 09/07/2001Data de nomenament de la representant: 16/09/2015
 • Xavier Grau Sabaté, en representació de la Fundació ONCE per a Llatinoamèrica, FOAL (Delegat territorial ONCE Catalunya). Data de nomenament de la institució: 29/01/2002. Data nomenament del representant: 08/05/2012
 • Ma Isabel Nieto Uresandi, oftalmòloga. Data de nomenament: 09/07/2001
 • Andrés Müller-Thyssen Bergareche, oftalmòleg. Data de nomenament: 29/06/2011
 • Maria Teresa Vilalta i Ferrer, economista. Data de nomenament: 29/06/2011

Els membres del Patronat no perceben cap retribució per l’acompliment del seu càrrec.

Veure Estatuts Fundació Ulls del món

Veure Resum Pla Estratègic 2015-2019 Ulls del món