Ulls del Món ha participat a la 8a Assemblea General de l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB, sigles en anglès), que s’ha celebrat del 25 al 28 d’agost a Buenos Aires. Els representants de l’entitat en aquest acte han estat el president, Rafael Ribó, el vicepresident, Borja Corcóstegui, i la directora general, Núria Ramon. La Fundació forma part del Consell Assessor de la IAPB, organisme que treballa juntament amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per eradicar la ceguesa evitable abans del 2020 a través del programa VISIÓ 2020: El dret a veure-hi.

L’assemblea, que s’ha organitzat sota el lema “Excel·lència i equitat en salut ocular”, s’ha plantejat com una oportunitat per establir xarxes de comunicació, intercanviar informació, participar en deliberacions científiques i entrar en contacte amb les experiències dels organismes i persones involucrats en la prevenció de la ceguesa. S’han organitzat conferències magistrals a càrrec del president de la IAPB, Dr. Nag Rao, i del reconegut Dr. Serge Resnikoff, entre d’altres, així com una vintena de cursos i simposis sobre diferents àrees de salut oftalmològica.

Els representants de la Fundació han aprofitat el seu viatge a l’Amèrica Llatina per visitar el projecte Ulls de Bolívia, així com renovar acords i definir estratègies de treball per al futur amb el representant de l’entitat al país, Jaime N. Camacho.