En la lluita d’Ulls del món contra la ceguesa evitable a les zones més pobres, es valora constantment la possibilitat de desenvolupar projectes de cooperació a nous territoris que pateixen precarietat en termes de salut visual, per tal d’oferir assistència oftalmològica a la població sense recursos. Per això, actualment, Ulls del món estudia l’opció d’iniciar un nou programa a Perú.

Al maig, la Fundació ja va realitzar-hi un viatge de prospecció per fer una primera valoració de les necessitats actuals de la població i de la viabilitat d’un programa de cooperació oftalmològica. Durant aquesta visita es va posar de manifest l’interès de les autoritats sanitàries i els representants en salut ocular del país per comptar amb la implicació de la Fundació Ulls del món.

En una segona visita al mes de setembre centrada a la regió de Puno, Paco Sanz, cap de programes de la Fundació, conjuntament amb la coordinadora del projecte Ulls de Bolívia, Patricia Tárraga, va poder aprofundir in situ en com es podria articular el projecte. Amb una agenda elaborada pel propi Ministeri de Salut de Perú i acompanyats pels coordinadors regionals de salut ocular, el Dr. Luís Alberto Ramírez i la Dra. Sonia Paredes Barriga, els respresentants d’Ulls del món van reunir-se amb els oftalmòlegs i oftalmòlogues locals, amb les coordinadores de salut ocular de la regió i van visitar diferents centres de salut. Després de la visita es va concloure que, tot i que la zona de Puno compta amb una base de professionals prou preparats, és evident la manca equipament, fungibles, medicaments i ulleres, entre d’altres materials imprescindibles per realizar consultes, revisions oculars, tractaments i intervencions quirúrgiques.

Actualment, Ulls del món es proposa cercar el finançament necessari per poder implementar el projecte i poder obrir més ulls … també a Perú.

Presentació del projecte d’Ulls del Món a Perú