Revisió ocular a un nen en una escola de Moçambic

La darrera campanya de revisions oculars que es va coordinar a 10 escoles moçambiqueses de Zavala, Inhambane, Maxixe, Massinga i Vilankulo, va tenir lloc de setembre a desembre de 2019.

Quatre mesos va durar la coordinació de la darrera campanya de revisions oculars que va tenir lloc a 10 escoles moçambiqueses situades a Zavala, Inhambane, Maxixe, Massinga i Vilankulo.

En una primera fase, el professorat de les escoles que tenia capacitació per revisar l’agudesa visual dels seus alumnes va seleccionar tots els casos que presentaven problemes de visió. D’aquesta manera, en una comunitat de 10.995 nens i nenes, se’n van detectar 1.283 que requerien assistència oftalmològica. I també 261 mestres que necessitaven rebre atenció per part dels especialistes.

Ja en una segona fase, els equips d’Ulls del món van realitzar un total de 1.544 visites mèdiques. Seguint l’estratègia desenvolupada a la Fundació per assegurar l’equitat de gènere, el 57% de les persones ateses van ser nenes i mestres. Un fet molt important ja que, per motius socials i culturals, solen trobar-se amb més barreres per accedir als serveis de salut.

Com a resultat d’aquestes consultes es van prescriure un total de 180 ulleres, entre lents graduades i de presbícia per a la lectura. La producció, verificació i lliurament es va realitzar a través de l’Hospital Provincial d’Inhambane i de l’òptica de Vilankulo creada per Ulls del món i autogestionada per una associació local de dones. També es van diagnosticar 482 casos de patologies oculars que van rebre medicació i tractament.

Aquestes campanyes de revisions són fonamentals per prevenir problemes oculars i evitar discapacitats visuals i cegueses, reduint el fracàs i l’abandonament escolar i obrint un futur esperançador per fer front a la pobresa.

El projecte Ulls de Moçambic, al 2019, va comptar amb el suport de la Diputació de Gipuzkoa i la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Zarautz i Astigarraga, Fundaçao Gulbenkian, Ferrovial i el Premi Natura.