Amb l’objectiu d’integrar la perspectiva de gènere en totes les fases i àmbits d’actuació d’Ulls del món, el Patronat de la Fundació va aprovar, en la darrera reunió, l’Estratègia de Gènere 2018-2021.

Els membres del Patronat van assumir el compromís de l’organització per aconseguir l’equitat de gènere, tant a nivell organitzatiu com estratègic; i integrar la perspectiva de gènere en els programes de cooperació oftalmològica (superant les barreres que limiten l’accés de les dones i les nenes a la salut ocular), en les accions de comunicació, educació i sensibilització que realitza la Fundació, posant especial atenció en la imatge i el llenguatge no sexista, i també en la cultura organitzacional.

L’aprovació d’aquesta estratègia converteix Ulls del món en l’entitat de cooperació oftalmològica pionera a l’Estat espanyol en la implementació de la perspectiva de gènere.

A banda, la Fundació, juntament amb la resta d’organitzacions internacionals que lideren el grup de Gènere i Salut Ocular de l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa, es posiciona també com a motor de progrés amb voluntat de transformar les estructures de poder que porten la iniquitat de gènere en el marc de la salut ocular.

Comprendre les causes de les desigualtats i com se sostenen i perpetuen, oferir igualtat d’oportunitats a les dones en l’accés a la salut ocular (tant als serveis com als tractaments) i fomentar l’apoderament i l’autonomia de les dones perquè puguin exigir els seus drets, i especialment el dret a la salut ocular, seran les claus de l’acció d’Ulls del món durant la vigència de l’Estratègia de Gènere. I la garantia que desenes de dones i nenes al món puguin exercir el seu dret a la visió.