Formació en salut ocular a dones bolivianes

En la seva lluita per combatre la ceguesa evitable i en el marc de la seva estratègia de gènere 2018–2021, Ulls del món té com un dels seus eixos prioritaris fomentar l’apoderament individual i col·lectiu de les dones. En aquest sentit, el programa d’Ulls de Bolívia ha donat un paper protagonista a les dones de Tarija i Oruro perquè promoguin bons hàbits en salut ocular a les seves comunitats locals. Sensibilitzar la població perquè sigui conscient de la importància que té un accés equitatiu a la salut ocular és un pas més per no només obrir els ulls al món, sinó també la ment.

Des de juliol de 2019, Ulls del món està present a Vinto, una de les zones periurbanes més grans d’Oruro. Es va iniciar la intervenció a través de la capacitació del personal del Centre de Salut de Vinto i, a l’Escola de Vinto, es va formar al professorat en mesures d’agudesa visual i sensibilització als estudiants i a les estudiants. A partir del mes d’agost, 42 dones, de forma voluntària, s’han reunit mensualment al Centre de Salut per a ser capacitades en matèria de promoció de la salut ocular. En el cas del Departament de Tarija, la xifra de promotores augmenta fins a les 322 dones.

Aquesta motivació per formar-se en coneixements bàsics sobre salut ocular té el seu origen en la reacció d’algunes dones, que s’han adonat que tenen problemes relacionats amb la visió, però com són mares els han deixat en segon pla perquè prioritzen la salut dels seus fills, les seves filles, els seus marits i la resta de familiars. Apoderant les dones amb coneixements bàsics es pretén que no menyspreïn la seva salut ocular i participin en la presa de decisions en aquest àmbit.

Dones bolivianes fent formació en salut ocular

Aquest col·lectiu de dones va tenir un paper protagonista a la Fira de salut ocular que es va organitzar a Vinto el passat 10 d’octubre, en motiu del Dia Mundial de la Visió, on van exposar taulells informatius per donar a conèixer les principals patologies i ensenyar bons hàbits en la cura dels ulls.

L’objectiu és crear una xarxa de vigilància comunitària en salut ocular que doni protagonisme a aquestes dones no només en accions de promoció, sinó en totes les etapes prèvies a la intervenció quirúrgica de les persones que ho necessitin. Per exemple, s’encarregaran d’identificar persones amb patologies oculars en les seves comunitats per derivar-les al centre de salut, donaran suport al seguiment dels tractaments dels pacients i realitzaran accions de sensibilització a les escoles per capacitar el professorat en els exàmens d’agudesa visual i mesura de lents.

A més, es pretén que aquestes dones formin part de les reunions d’anàlisi dels centres de salut perquè s’involucrin i tinguin veu en la presa de decisions. Sobretot, es ressalta la seva importància en les estratègies d’inclusió per facilitar l’accés de les dones a la salut ocular.