Espai lúdic infantil a les consultes de BolíviaUn dels objectius d’Ulls del món és aportar una millora significativa de les condicions de vida de les dones a Bolívia. Per aquest motiu, es vol garantir el seu dret a la salut ocular procurant que les dones comptin amb les mateixes oportunitats i recursos que els homes a l’hora d’accedir a aquest dret fonamental.

En el marc del Programa Ulls de Bolívia, i amb l’objectiu de contribuir a l’equitat de gènere en salut ocular, s’han aplegat esforços per aconseguir mitigar la bretxa de desigualtat a Oruro i Tarija mitjançant diverses accions: atenció diferenciada a dones, aliances amb associacions de dones, processos formatius amb enfocament de gènere, i campanyes de sensibilització i conscienciació.

En el desenvolupament d’aquestes accions, es va detectar que moltes dones tendeixen a no acudir als centres de salut perquè s’han de fer càrrec de la cura dels seus fills/es i/o nets/es, a més de témer que els menors molestin a la resta de pacients a les sales d’espera.

Per aquest motiu, la Fundació va decidir implementar un espai lúdic mòbil, dirigit a nens i nenes, que s’habilita a les consultes oftalmològiques. En aquest espai, els/les més petits/es poden gaudir de jocs lúdics i, així, distreure’s mentre les mares o àvies de la família són ateses.

Aquesta novetat suposa un gran avenç en aconseguir que un nombre més gran de dones s’animin a assistir, acompanyades dels menors, als centres de salut. De fet, moltes d’elles van conèixer la iniciativa per la referència de veïns/es i també per les emissores de ràdio local que van informar de l’existència d’aquest espai lúdic a les consultes.

Aquesta acció és una de les tantes que fa Ulls del món encaminades a reduir la prevalença de malalties oculars mitjançant un enfocament integral, comunitari i d’equitat de gènere. Una petita idea, un gran èxit.