Taller noves masculinitats

En la implementació de la perspectiva de gènere a les actuacions que Ulls del món duu a terme sobre el terreny, la Fundació està incloent el concepte “noves masculinitats”, qüestionant el model tradicional masculí que assigna rols per a cada sexe i genera pautes que reprodueixen estereotips atribuïts al gènere masculí i femení.

El concepte “noves masculinitats”, com alternativa a la masculinitat hegemònica, advoca per canviar els convencionalismes supeditats al gènere, i lluita així per la igualtat. Les “noves masculinitats” es caracteritzen pel compromís, la reflexió i la pràctica per aconseguir el canvi personal dels homes cap a posicions igualitàries, encaminades a aconseguir un model social just per a totes i tots.

Durant l’estiu passat, en el marc del projecte d’Ulls de Bolívia, es va realitzar un taller amb l’ONG Solidar Suiza en el qual, a més de treballar en matèria de sensibilització en cures de salut ocular i atenció oftalmològica, es va tractar el concepte “noves masculinitats” per a les diferents actuacions que Ulls del món duu a terme sobre el terreny, especialment les dirigides a facilitar l’accés de les dones als serveis sanitaris públics d’Oruro i Tarija.

El taller va tractar la importància d’incloure homes i pares de família a les jornades de formació de dones com a promotores de salut ocular. D’aquesta manera, els propers mesos es constituiran espais de comunicació basats en l’intercanvi d’experiències, opinions i actituds per tal de treballar l’equitat de gènere en l’exercici del dret a la salut, així com també garantir el desenvolupament social d’homes i dones.