Com i quan vas conèixer la Fundació Ulls del món?

És per mitjà d’un agrònom turista espanyol que vaig conèixer la Fundació Ulls del món i ell és qui em va donar les seves dades de contacte.

Què valores del treball realitzat per Ulls del món al teu país?

És sobretot la seva implicació en la formació contínua i inicial dels metges, l’ajuda a les nostres estructures sanitàries amb materials i consumibles, la seva estratègia avançada en encarregar-se d’algunes patologies amb un cost reduït.

Sens dubte, l’IOTA és el referent en oftalmologia per Mali, però també ho és per a altres països africans, i molt especialment en aquells on no hi ha cap tractament per als problemes relacionats amb la retina?

Gràcies a la Fundació Ulls del món, la cirurgia vitreoretiniana és una realitat a l’IOTA, el que fa que nombrosos països de la subregió oest d’Àfrica remetin seus pacients a Mali.

Això es deu al fet que la Fundació ha garantit la formació d’un especialista en retina, però també perquè ha donat molt material per permetre dur a terme aquest treball. Així, avui en dia, tractem els despreniments de retina per mitjà de la vitrectomia i els tractaments endoculars.

Com es tractaven els problemes de retina abans que Ulls del món iniciés el seu projecte de cooperació a Mali?

Les persones que tenien mitjans eren evacuades cap al Magrib o Europa i les altres per falta de mitjans es tornaven cegues senzillament.

Quins són els avenços que s’han experimentat en aquests anys a l’IOTA ?

Els progressos són molt encoratjadors, abans de l’arribada a Mali de la Fundació no es tractava el despreniment de retina, a partir de 2010 s’ha posat en marxa la tècnica clàssica del tractament del DR amb uns resultats satisfactoris. Aquest any 2013 s’ha dut a terme la vitrectomia amb l’inestimable suport de la Fundació Ulls del món. A més, la Fundació per mitjà dels seus contactes ha pogut ajudar al IOTA a adscriure un segon metge a ESASO.

Vols afegir algun altre comentari?

Només podem agrair a la Fundació i l’Estat espanyol tot el que segueixen fent per Mali per mitjà d’aquesta cooperació nord-sud on es justifica la seva perennitat.