En la reunió del Patronat d’Ulls del món celebrada el 29 de juny, es van aprovar les activitats i els comptes econòmics de l’exercici 2020-2021, i es va validar i ratificar el nou Pla Estratègic per als propers 3 anys. 

És el quart Pla que elabora la Fundació des de la seva constitució el 2001. La culminació d’un procés d’aprenentatge en l’àmbit de l’elaboració de projectes de cooperació oftalmològica i en la implementació d’activitats sostenibles i amb impacte en la transformació de les condicions de vida de la població. En el marc d’aquest Pla, la Fundació fa un pas endavant, no només en la millora de la prevenció i el tractament de patologies, sinó també en la defensa de l’exercici del dret a la salut ocular per part de qualsevol persona del món, perquè ningú es quedi enrere. Amb una agenda concreta, clara i innovadora alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquest Pla Estratègic parteix de la visió transformadora de la Fundació: Ulls del món transforma la vida de les persones. Una bona visió ajuda a obtenir millors resultats educatius i evitar el fracàs escolar, crea millors perspectives de treball i augmenta la productivitat en la feina. Per això, la Fundació, a través dels seus projectes i activitats, pretén impactar en la salut i benestar general, la qualitat de vida i el desenvolupament individual, perquè les persones assoleixin el seu màxim potencial. 

Reunió del Patronat de la Fundació Ulls del món

Els nous objectius s’han desenvolupat des d’una metodologia participativa, implicant tant a l’equip operatiu en la seu i les delegacions territorials, com als equips sobre el terreny i el Comitè Mèdic. I en el seu procés d’elaboració, dinàmic i plural, també s’ha iniciat la implantació de la Teoria del Canvi de l’organització.

El Pla Estratègic 2022-2024 diferencia les línies i objectius estratègics en 3 eixos:

· En l’eix programàtic el focus es col·loca en la prevenció, treballant a nivell comunitari per prevenir i detectar de manera precoç les patologies oculars i incidint, també, sobre els determinants socials de la salut. En la cobertura sanitària universal, millorant el tractament de les principals causes de la ceguesa evitable i impulsant la formació del personal sanitari local per aconseguir una millor qualitat de la seva intervenció i incrementar la disponibilitat dels serveis de salut ocular, especialment en les zones rurals i remotes. I a incidir en l’enfortiment del sistema públic de salut, promovent investigacions i línies de base que millorin la planificació dels serveis de salut ocular. A més, la Fundació aposta per una educació per al canvi social dirigida a promoure la consciència crítica i fomentar el compromís de la ciutadania per avançar en un món més just i equitatiu, on estigui garantit el dret a la visió. 

· En l’eix de comunicació i captació de fons, la Fundació es proposa guanyar notorietat de marca als territoris on té seu i delegacions territorials i enfocar les iniciatives a col·lectius afins a la causa i la marca de l’entitat. Pel que fa al model de finançament, Ulls del món pretén buscar noves vies que portin al creixement del pressupost anual i que facilitin la consecució de l’impacte i els resultats plantejats. D’una banda, la Fundació té previst ampliar les vies de finançament privades a través d’iniciatives innovadores i col·laboracions estratègiques amb nous donants particulars i empreses. I d’altra banda, centrar esforços en presentar projectes a grans convocatòries de finançament públiques que donin suport a projectes plurianuals. 

· A nivell organitzatiu, Ulls del món aspira a desenvolupar processos de treball autònoms i col·laboratius, millorar l’eficiència dels processos operatius i de suport i adequar l’entitat a estàndards internacionals que transversalitzen enfocaments rellevants per a la Fundació.