Pacient després d’una operació ocular El passat 20 de juny es va celebrar la segona reunió de l’any del Patronat a la seu d’Ulls del món de Barcelona en la qual es van aprovar els comptes anuals i les activitats del 2015.

El Patronat va fer una valoració molt positiva de la feina feta i els resultats obtinguts que indiquen que es van poder atendre un 36% més de pacients i es va incrementar notablement el nombre de persones sensibilitzades.

Concretament, es van atendre 86.594 persones, es van realitzar 2.724 intervencions quirúrgiques, es va col·laborar en la formació de 2.188 professionals i es va aconseguir sensibilitzar a 54.811 persones als 4 països on hi ha projectes de la fundació: Mali, Sàhara, Bolívia i Moçambic.

Uns resultats que refermen un model d’intervenció propi que implica a les autoritats sanitàries locals i reforça el paper dels seus professionals. Resultats que també es veuen afavorits gràcies a una incipient recuperació dels ingressos, especialment els que provenen dels donants privats i particulars.

En aquest enllaç us podeu descarregar la Memòria anual amb totes les dades i conclusions. Aquest any hem editat un resum de les principals activitats de cada projecte per distribuir sobre el terreny. Pots descarregar-te’ls en aquests enllaços:

– Versió de la Memòria de Mali (en francès)

– Versió de la Memòria de Moçambic (en portuguès)

– Versió de la Memòria de Sàhara (en castellà)

– Versió de la Memòria de Bolívia (en castellà)