Benvinguda

La Fundació Ulls del món és una organització sense ànim de lucre que lluita contra la ceguesa evitable (que és aquella que es pot prevenir o curar) en alguns dels territoris més vulnerables del món.

Retornar la visió a les persones és el primer pas perquè puguin veure-hi un futur a les seves vides. I també una altra manera de combatre la pobresa: mirant-la als ulls.

Sabies que...

  • En els països pobres, per cada dòlar que s’inverteix a prevenir que algú es quedi cec es generen més de 4 dòlars de benefici econòmic.

  • » veure més frases