Els Estatuts de la Fundació Ulls del món és el document que regeix l’àmbit d’actuació i les finalitats de la Fundació, la responsabilitat i la conformació del Patronat, entre d’altres.  La darrera versió dels Estatuts va ser aprovada pel Patronat d’Ulls del Món el 13 de maig de 2020.

Estatuts de la Fundació Ulls del món (PDF)