Amb seu central a Barcelona, Ulls del món està teixint una xarxa territorial a l’Estat espanyol que es concreta amb les delegacions d’Andalusia, amb Jesús Barragán, País Basc, amb Ana Isasa, Navarra, amb Kike Otaegi, Comunitat Valenciana, amb la Dra. Rosario Martínez, i Madrid, amb Alfonso Jordán. A banda, la Fundació disposa de nuclis territorials a Portugal, que té com a representant l’oftalmòloga Dra. Lurdana Gomes, França, amb Romain Bordas i l’Argentina, amb el també oftalmòleg, Dr. Hernán E. Gras.

Des de l’any 2016, la Fundació disposa també d’una seu operativa a Bilbao, coordinada per Miren Rodríguez al carrer San Vicente, 5, 1r Esq., 48001 Bilbao / 946941104 / mrodriguez@mundukobegiak.org.