Humanitat: Ulls del món és una organització sanitària i els seus projectes repercuteixen directament en la salut de les persones. En qualsevol cas, la Fundació té com a principi fonamental el respecte de la dignitat humana i l’alleujament del sofriment. Tots els membres de l’organització han de respectar els codis deontològics propis de la seva professió. Ulls del món defensa el respecte dels drets humans i del dret internacional humanitari.

Independència: Ulls del món diversifica al màxim les seves fonts de finançament per tal de garantir la seva llibertat ètica i financera.

Igualtat d’oportunitats i equitat de gènere: La Fundació ajuda les persones i grups més vulnerables, sense distinció social, religiosa, ètnica, ni de cap altre tipus, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el dret a la salut ocular, i incorpora la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’entitat.

Altruisme: Ulls del món és una organització basada en la prestació de serveis voluntaris (sense remuneració), tot i que també compta amb el personal remunerat necessari per assolir un funcionament coordinat, continuat i eficient. Els voluntaris d’Ulls del món hi aporten les seves capacitats professionals i humanes i es comprometen amb les persones i els grups que reben l’ajuda, amb les activitats de la Fundació i amb la societat en general.

Professionalitat: Els voluntaris i els treballadors de la Fundació, professionals experts en les seves respectives àrees, han de ser capaços de treure el màxim rendiment de les seves accions i dels recursos que gestionen.

Transparència: Ulls del món es compromet davant de les poblacions beneficiàries, dels col·laboradors i dels donants a actuar amb total transparència, informant del bon ús i gestió dels seus fons i incorporant-hi totes les garanties que siguin necessàries per a demostrar l’eficiència del seu funcionament.

Premisses d’actuació

  • Permanència de les actuacions, entesa com el compromís amb la població i les autoritats a llarg termini.
  • Desenvolupament i aposta per la formació com a eina de futur.
  • Cooperació, que implica la col·laboració amb les altres organitzacions que actuen a la zona, i la integració a la xarxa sanitària local.
  • Eficiència i capacitat de maximitzar i controlar els recursos.

Codi ètic i de conducta de la Fundació Ulls del món (PDF)