El Consell Assessor es reuneix un cop l’any i s’encarrega, segons els Estatuts, de  donar la seva opinió i consell sobre aquells temes que afectin la marxa de la Fundació.

Els membres del Comitè Executiu d’Ulls del món també formen part del Consell Assessor, que alhora està impulsat i coordinat per la responsable de Col·laboracions Estratègiques, Núria Ramon i Garcia.