El Consell Assessor es reuneix un cop l’any i s’encarrega, segons els Estatuts, de  donar la seva opinió i consell sobre aquells temes que afectin la marxa de la Fundació.

El Comitè Executiu d’Ulls del món també forma part del Consell Assessor.