La nostra missió

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que contribueix a fer que les persones amb deficiències visuals i sense recursos econòmics dels països amb un índex de desenvolupament mitjà o baix puguin rebre atenció oftalmològica de qualitat per part dels seus serveis locals de salut i a crear les condicions per disminuir la incidència de les patologies oculars a cada territori. Així mateix, sensibilitza l’opinió pública del nostre entorn respecte a les deficiències en la sanitat bàsica d’aquelles zones.

La nostra visió

Ulls del món aspira a un món en el qual no hi hagi persones cegues innecessàriament, on el dret a la visió sigui efectiu i tothom tingui l’oportunitat de desenvolupar el seu potencial humà.