San Sebastià, 1950. Nascut en una família de tradició oftalmològica, va cursar els estudis de medicina a Saragossa fins l’any 1974, per posteriorment formar-se en oftalmologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (1977).  S’especialitza amb el postdoctorat en malalties vitreoretinals visitant hospitals a Londres, Filadèlfia i Nova York. Els seus inicis professionals van tenir lloc a la Ciutat Sanitària Vall d’Hebron, on va ser membre del grup especialista en retina, director del Departament de Vitreoretina i, a l’any 1991, director del Departament d’Oftalmologia.

Tres anys més tard, es converteix en un dels fundadors de l’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona, del qual en va ser director mèdic des de l’inici fins al 2022. Des de l’any 1998 ostenta la presidència de la Societat Espanyola de Retina i Vitri, així com d’Euretina des de 2005.

Corcóstegui ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya -RAMC- el 2009 com a acadèmic corresponent i el 2017 és escollit com a acadèmic numerari. A més, és membre de nombroses societats nacionals i estrangeres, com la Sociedad Española de Retina y Vítreo –SERV-, l’European Society of Retina Specialists –EURETINA- o president del Consell Científic de l’European School of Advanced Studies in Ophtalmology –ESASO-, té més d’una dotzena de premis i reconeixements internacionals relacionats amb la seva activitat i aportacions en el despreniment de retina.

En l’àmbit de la docència, és el titular de la càtedra Institut de Microcirurgia Ocular de la Universitat Autònoma de Barcelona i professor del Màster en Vitreoretina (UAB). Ha estat també director de nou tesis doctorals presentades en aquest mateix centre universitari, així com de 26 cursos de formació dedicats la majoria d’ells a problemes vitroretinians. A banda, ha participat com a ponent en 118 conferències en universitats espanyoles, europees i nord-americanes, entre d’altres.

Autor de tres llibres i de 28 publicacions en revistes espanyoles i estrangeres, destaca també en el camp de la investigació pels seus treballs en el desenvolupament de tècniques i instruments per a la cirurgia vitroretiniana.

Data de nomenament: 09/07/2001