Barcelona, 1945. És llicenciat en Ciències Econòmiques i en Dret per la Universitat de Barcelona. També és doctor en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials per la mateixa Universitat. Té un màster en ciència política per la New School for Social Research de Nova York.

És professor titular jubilat de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat de Barcelona. Ribó ha exercit la docència des de 1970 a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, The American College i The New School for Social Research. És autor de la primera tesi doctoral escrita en català des de la Guerra Civil, l’any 1974, amb el títol “El concepte de cultura política segons Almond: a la recerca de l’especificitat política dels pobles.

Ribó inicia la seva activitat política l’any 1963 en moviments estudiantils i intel·lectuals. Va formar part de l’Assemblea de Catalunya i va ser secretari de la Comissió d’Enllaç. El 1986 és escollit secretari general del PSUC. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya fins al final de la sisena legislatura (1980-2001), diputat al Congrés de Diputats (1993-1995) i president d’Iniciativa per Catalunya (1987-2000). L’any 2004 va ser escollit Síndic de Greuges de Catalunya, càrrec que va ostentar fins al juny de 2022. Des del seu càrrec com a síndic ha estat un dels fundadors de la IALC (International Association for Language Comissioners), primera Associació Internacional de Comissaris de Llengua.

Al mes de juny de 2006 va ser nomenat director de l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI). Actualment és president de la Junta Directiva Europea i un dels directors de la Junta Mundial. També ha impulsat, juntament amb altres ombudmsan, la Xarxa Europea d’Ombudsman del Sector Energètic (NEON), fundada el 2015 a Brussel·les.

Ha publicat diferents llibres, capítols i estudis com ara El sistema polític de CatalunyaLa qüestió nacional i els Països Catalans o Les regions especials i la reforma del tractat de la Unió Europea. És també col·laborador habitual de diaris i revistes de Catalunya, Espanya i internacionals.

Data de nomenament: 09/07/2001