Brasil, 1957. Va llicenciar-se l’any 1981 en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Ciències Mèdiques “Santa Casa” de São Paulo. Posteriorment es va desplaçar a Barcelona, on el 1990 va especialitzar-se en oftalmologia a l’Escola d’Especialització Oftalmològica de l’Institut Barraquer.

Els seus inicis professionals van tenir lloc al seu país natal, on va treballar com a metge resident a l’Hospital Caterina de São Paulo (1982-1985). La seva carrera, però, s’ha desenvolupat a terres catalanes. Inicialment a l’Institut Barraquer, on des de 1985 a 1992 va alternar diferents tasques, com a metge del Banc d’Ulls, col·laborador docent o becari d’investigació. Des de l’any 2005 exerceix com a oftalmòleg a l’Hospital Clínic de Barcelona, tasca que combina amb la docència a la Universitat de Barcelona.

Casaroli té una important faceta d’investigador, que es concreta actualment en el programa Anvancell de la Universitat de Barcelona i al Banc de Teixits de l’Hospital Clínic de Barcelona. Ha participat en 15 projectes de finançament públic, cinc finançats per la Unió Europea i 32 associats a empreses farmacèutiques, entre d’altres. Disposa també de cinc premis d’investigació nacionals i internacionals.