Manlleu, 1962. Vilalta és doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva carrera professional al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i a la Universitat de Vic. Des de l’any 1992 és professora de la Universitat de Barcelona, actualment és professora titular del Departament d’Economia d’aquesta Universitat.

És autora de diversos estudis i publicacions sobre el federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals, entre les quals destaquen les que tracten el tema de l’anivellament dels recursos i el de la despesa no obligatòria dels ajuntaments. És membre de l’Institut d’Economia de Barcelona. Ha fet estades a la McGill University (Montreal).

Ha estat vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa (2004-2008) i actualment és vicerectora d’igualtat i acció social de la Universitat de Barcelona. Va ser membre del Grup d’Experts nomenat pel Govern de la Generalitat per al càlcul de la balança fiscal de Catalunya (2005 i 2008), i ha estat representant de la Generalitat de Catalunya a  la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

Data de nomenament: 29/06/2011